Post HBO Hoger management in Zorg en Welzijn

Deze opleiding Post HBO Hoger Management in Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor managers en medewerkers in Zorg en Welzijn.
We gaan in op de externe ontwikkelingen op de zorgmarkt en mogelijkheden om daarop in te spelen.
Tijdens deze opleiding worden ook met oefeningen en praktijksituaties de vaardigheden van de manager aangesproken en verder ontwikkeld.

HBO Voortgezet management

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

133.092.PHMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
25 juni 2019
22 oktober
25 november
27 januari 2020
16 maart
20 april
18 mei
3 juni.

133.093.PHMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
27 augustus 2019
22 oktober
25 november
27 januari 2020
16 maart
20 april
18 mei
3 juni

133.094.PHMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
24 september 2019
22 oktober
25 november
27 januari 2020
16 maart
20 april
18 mei
3 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen (=16 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 16 avonden van 19.00-22.00 uur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

10 afstandssessies + 6 livesessies

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde certificaat Post HBO Hoger management in Zorg en Welzijn.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld btw vrij indien gewenst € 1890,-
Literatuurkosten € 325,-
Opdrachtbegeleiding € 325,-

Arrangementskosten
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)
Examen inclusief, examendag € 75,-

€ 48,-
per dag

   

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

eendaagse praktijktraining Helder onderzoeken, Analyseren met doordachte methode over het schrijven van rapporten en scripties

 

 

 

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor managers en medewerkers in Zorg en welzijn.

 

Doel en opzet van de opleiding

Doel van de opleiding Post HBO Hoger Management in Zorg en Welzijn is de cursist uitgebreide kennis en vaardigheden bij te brengen om in te kunnen spelen op de externe ontwikkelingen op de zorgmarkt.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Uw werk en denkniveau dient minimaal op HBO niveau te liggen.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

 

Aanpak
Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers. De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. 


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1: Strategie en tactiek

 • Omgevingsfactoren
 • Strategiebepaling, planningscyclus
 • Business definitie: visie en missie, doelstellingen
 • Strategische analyses verrichten: stakeholders, concurrentie, bedrijfstakanalyse (Porter)
 • Groeistrategieen, Boston consulting model, product levenscyclus, waarde keten
 • Swot analyse uitvoeren
 • Vertalen van strategische keuzes naar tactische en operationele planning

Bestuursproces

 • Hoofprocessen binnen de organisatie
 • Samenhang tussen strategische of omgevingsvariabelen, ontwerp en coordinatiemechanismen
 • Product/ mark combinaties, netwerkgedrag, marketing, strategische samenwerking, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Onderdelen van het bestuursproces
 • Formalisatie, leidinggeven, planning en control, rol van opleidingen, organisatiecultuur
 • Rol en betekenis ondersteunende processen:
 • ICT, besluitvorming, communicatie, logistiek, marketing financieel, personeel
 • Samenhang processen

Module 2: Operationeel management

 • Strategie en tactiek vertalen naar de werkvloer
 • Plannen, uitvoeren, corrigeren en bijstellen
 • Contingentie theorie
 • Ontwikkelingsfasen organisaties
 • Kenmerken organisatie wetenschap
 • normatieve en situationele benadering.
 • Organisatietypologie en organisatie-ontwerp
 • Omvang, leeftijd, technologie en omgeving van de organisatie
 • Organisatie ontwerp
 • Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, Lawrence en Lorsch
 • Kwaliteitsmanagement
 • Relatie tussen informatie en organisatie-ontwerp, arbeidsbevrediging, maatschappelijke en bestuurlijke doelmatigheid.

Module 3: Leidinggeven en veranderingsmanagement Leidinggeven en organisatiecultuur

 • Aansturen van teams en afdelingen
 • Stuurinstrumenten
 • Manieren om effectief leiding te geven
 • Het beste halen uit uw medewerkers en uzelf
 • Leiderschapstheorieen, Blake en Mouton, Hersey en blanchard, Mc Gregor, Reddin, ...
 • Leidinggeven als sturingsinstrument
 • Aansturen van veranderings processen
 • Omgaan met conflictsituaties
 • Cultuurelementen, bedrijfsstrategie, organisatiestructuur en -cultuur

Verandermanagement

 • Organisatorische veranderingen leiden
 • Organisatiediagnose en organisatie-advies
 • Rollen van de manager en van de adviseur
 • Methoden van aanpak
 • Veranderingen organiseren en beheersen

Examentraining