HBO Hoger Advanced management in Zorg en Welzijn met erkend diploma

Deze opleiding HBO Hoger Advanced management in Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor managers en medewerkers in Zorg en Welzijn.
Tijdens deze boeiende opleiding leert u de meest essentiele kennis over de zorgorganisatie en hoe u die kunt besturen, leidinggeven en verbeteren.


HBO Voortgezet management

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 133.071.HAZW-E

Code: 133.083.HAMZW-M1
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

26 juni 2018
25 september
23 oktober
27 november
18 december
8 januari 2019
5 februari
26 februari.
Examen 11 maart 2019
 

  1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni

1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december


 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen (=16 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 16 avonden van 19.00-22.00 uur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

10 afstandssessies + 6 livesessies

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Diploma

 

 

Ogive - Kosten

Kosten ††††††††††††††

Cursusgeld btw vrij indien gewenst € 1890,-
Literatuurkosten € 225, ex btw-
Coaching € 125, ex btw-

Arrangementskosten
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)


€ 200,- ex btw


   

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

eendaagse praktijktraining Helder onderzoeken, Analyseren met doordachte methode over het schrijven van rapporten en scripties

 

 

 

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor managers en medewerkers in Zorg en welzijn

 

Doel en opzet van de opleiding

Doel van de opleiding is de cursist uitgebreide kennis en vaardigheden bij te brengen over alle essentiŽle themaís waarmee u in de praktijk als manager te maken krijgt.

Ook plaatst u voortdurend de relevante management concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Uw vooropleiding dient minimaal op MBO+ of HBO niveau te liggen.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

 

Aanpak
Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers. De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.
 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Strategisch en tactisch management

 • Ontwikkelingen in Zorg en Welzijnssector
 • Programma Welzijn Nieuwe Stijl
 • Wet WMO.
 • Kwaliteitswet zorginstellingen, KWZ
 • Wet BIG
 • Wet bopz
 • Wet klachtrecht Zorgvormen
 • Samenwerken in de keten.


Analyse externe omgeving

 • Macro-, meso- en micro markt omgevingsanalyse
 • Contingentie theorie
 • Business definitie: visie en missie, doelstellingen, waarden
 • Groeistrategieen, Boston consulting Groep model, Ansoff, Porter, product levenscycli,
 • SWOT, DESTEP analyse uitvoeren
 • Inspelen op de zorgklantvraag
 • Product/ markt combinaties, netwerkgedrag, marketing, strategische samenwerking, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Analyse interne omgeving

 • Bestuursproces, CSF, KPI.
 • Balanced Scorecard, Formalisatie, planning en control, organisatiestructuur en cultuur
 • Organisatietypologie en organisatie-ontwerp
 • Rol en betekenis ondersteunende processen: PIOFACH, Personeel,Informatie, Organisatie, Financien, automatisering, Communicatie en Huisvesting, marketing en kwaliteit
 • Machtsverdeling, span of control, grootte van de organisatie, mate van standaardisatie van processen, aard van de activiteiten,
 • Management instrumenten gebruiken: BCG matrix, Lewin, model van Greiner, producten en diensten levenscyclus, Galbraith, Lawrence en Lorsch, procescontingentie benadering, Mintzberg, Hill-Ulrich en Fehlbaum, Abell, Porter, Ansoff, waardeketen, TQM.
 • Financiele huishouding en budgettering(basis)
 • Informatie en control.

Organisatie besturen

 • Sturen op kengetallen
 • Kwaliteitsmanagement
 • Lerend organiseren
 • INK, Balanced scorecard, Deming, Feigenbaum, Servqual, Gronroos,
 • ValueStream Mapping
 • Kwaliteitsinstrumenten toepassen
 • Verschillende manieren om problemen op te lossen.

Module 2: Afdelingen leiden, communiceren en veranderen

Afdelingen leiden

 • Competenties van een zorgmanager
 • Management van bedrijfsprocessen
 • Span-of control
 • Organiseren, plannen en uitvoeren
 • taakspecialisatie, complexiteit,  leiderschapsstijl en omgeving
 • Communicatie-analyse, analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie
 • Personeelsmanagement, werving en selectie, beoordelen en ontwikkelen, competentiemanagement (basis)
 • Rapporteren aan het hoger management

Leidinggeven en gedrag

 • Motiveren en communiceren
 • Cultuuranalyse uitvoeren
 • Gedrag en rollen van de manager
 • Coachen
 • Leiderschapsstijl en -gedrag
 • Het nieuwe werken, empowerment
 • Zelfsturende Zorgteams
 • Leiderschapstheorieen, Blake en Mouton, Hersey en blanchard, Mc Gregor, Reddin, Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, Lawrence en Lorsch, Maslov, Harrison, Handy, McGregor, Covey, Collins, niveau 5 leiderschap 

Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen
 • Communicatieve vaardigheden die u nodig hebt als leidinggevende

 

Examenvoorbereiding

---