Opleiding

Ogive - Home

HBO Kwaliteitsmanagement

De HBO opleiding Kwaliteitsmanagement is een zeer praktijkgerichte opleiding die erop gericht is om helder en duidelijk de meest essentiële kennis en vaardigheden binnen kwaliteitsmanagement op HBO niveau aan te bieden.
De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.  

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

[code: 131.086.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

12 december 2018
24 januari 2019
14 februari
28 februari
14 maart
28 maart
25 april
9 mei
21 mei.
Examen 21 juni 2019


[code: 131.087.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
13 december 2018
1 maart 2019
5 april
17 mei
24 mei
13 september
18 oktober
15 november
13 december
Examen 24 januari 2020


[code: 131.090.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
1 februari 2019
1 maart
5 april
17 mei
24 mei
13 september
18 oktober
15 november
13 december
Examen 24 januari 2020


[code: 131.091.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
25 april 2019
26 september
31 oktober
28 november
19 december
30 januari 2020
27 februari
26 maart
23 april
Examen 26 juni 2020


[code: 131.092.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
20 juni 2019
26 september
31 oktober
28 november
19 december
30 januari 2020
27 februari
26 maart
23 april
Examen 26 juni 2020


[code: 131.093.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
29 augustus 2019
26 september
31 oktober
28 november
19 december
30 januari 2020
27 februari
26 maart
23 april
Examen 26 juni 2020


[code: 131.094.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
1 november 2019
13 maart 2020
3 april
8 mei
5 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december
Examen 22 januari 2021


[code: 131.0201.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
31 januari 2020
13 maart
3 april
8 mei
5 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december
Examen 22 januari 2021


[code: 131.0202.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
28 februari 2020
13 maart
3 april
8 mei
5 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december
Examen 22 januari 2021

[2310.081.EHKM

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

Examen:

jan en juni

 

 

 

 

Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding: 9 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor
E-learning:
12 E-learning sessies

6 live contactbijeenkomsten

 

Optie: 2 coachingssessies

 

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma “HBO Kwaliteitsmanagement”.

 

Cursusgeld: (2018) € 1890,-
Literatuur: € 325, - ex btw
Opdrachtbegeleiding: € 175,- ex btw
Arrangementskosten + examendag = 10 x € 48 per dag

 

 

 

 

 

 

Doelgroep
Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding
Deze opleiding HBO kwaliteitsmanagement heeft als doel:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze HBO opleiding Kwaliteitsmanagement een overzichtelijk en efficiënt programma. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding
Uw werk en denkniveau dient  op HBO niveau te liggen.

Dit diploma geeft u recht op vrijstelling voor een module van een Ogive Post HBO opleiding. Voor verdere informatie, neem contact op met één van onze adviseurs (079 – 361 9201).

 
Aanpak
Deze opleiding HBO Kwaliteitsmanagement is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteits functionarissen en –managers.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.
Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.


Studiemateriaal
Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding HBO Kwaliteitsmanagement.
Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.


Examen en Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een kwaliteitsmanagement examen. Examens in januari of juni .

 

Opleidingsduur
De dagopleiding van HBO Kwaliteitsmanagement duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen (=18 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

Studieprogramma
In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Kwaliteitsmanagement
(6 bijeenkomsten)

Positiebepaling kwaliteitszorg

 • Wat is kwaliteit Ontwikkelingen van de kwaliteitszorg
 • De kwaliteitssystemen
 • Arbo, milieu
 • De kwaliteitsafdeling en kwaliteitsteam
 • Rol, taken en verantwoordelijkheden van de kwaliteitsfunctionaris

 
Kwaliteitsmodellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ-, Balanced Scorecard, TQM, lean, six sigma, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS
 • Deming
 • Benchmarking: leren van anderen
 • Invloed van wetgeving, milieu, ARBO, WIA
 • Lean management

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit
 • Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten

Module 2 Communicatie, verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen
(6 bijeenkomsten)

Leiderschap, communicatie en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager
 • Communicatieve vaardigheden voor de kwaliteitsfunctionaris.
 • Adviesvaardigheden voor de kwaliteitsmanager
 • Draagvlak creeren binnen de organisatie
 • Beinvloeden en begeleiden
 • Rapporteren en presenteren
 • Feedback geven

 Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen dienstverlenende organisaties
(6 bijeenkomsten)

Dienstverlenende organisaties

 • Kwaliteit en kwaliteitsmanagement binnen dienstverlenende organisaties
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, Mysteryman, shopping lady
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examenvoorbereiding

2 bijeenkomsten met daarin examenoefeningen en cases.